Samtycke till behandling av personuppgifter

När du loggar in på tjänsten Babeldo samtycker du till att vi behandlar personuppgifter gällande dig. Vilka personuppgifter du samtycker till att vi lagrar och behandlar samt hur länge framgår nedan. Din integritet är viktig för oss och vi behandlar inte mer uppgifter än nödvändigt för att kunna leverera den tjänst som är aktuell. Med anledning av att PuL (personuppgiftslagen) ersätts i sin helhet av en ny EU-förordning, GDPR (General Data Protection Regulation) vill vi att du ska veta vilka rättigheter du har som användare. Läs igenom informationen nedan.


Personuppgiftsansvarig

Prestationsbyrån Europa AB, Harbroholm 5B, 763 93 Skebobruk, Orgnr: 559048-1783.


Syftet med att lagra dina personuppgifter

Babeldo är en tjänst för att stödja och utföra aktiviteter. Exempel på aktiviteter är:

 • Utföra en uppgift och eventuell fylla i data om uppgiften, i enklaste fallet att bocka av den som utförd.
 • Fylla i data i ett formulär.
 • Hämta in information via Babeldo, till exempel i ett dokument upplagt på ditt konto.

För du ska kunna utföra aktiviteter via Babeldo behandlar vi vissa personuppgifter gällande dig. Vilka uppgifter vi behandlar är olika beroende på vilken tjänst du är kopplad till. Vi behandlar inte mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för att kunna leverera den tjänst du använder. Beroende på vilken tjänst du använder behandlar vi följande personuppgifter:


Om du har ett användarkonto på Babeldo

 • De aktiviteter som är kopplade till dig kommer du åt via ditt konto på Babeldo. För att hantera ditt konto behandlar vi ditt namn, e-postadress och lösenord till kontot. Dina kontouppgifter är enbart för ditt bruk och delas inte till någon annan.


Om du är respondent i en 360-undersökning som görs på en person (adept)

 • Vi använder namn, e-postadress och din roll i förhållande till adepten till det slutgiltiga resultat har tagits fram. Dina personuppgifter tas bort senast tre (3) månader efter svar har givits. De svar du anger visas inte separat utan visas summerad i grupp på minst tre (3) personer. Undantag är om du är chef till adepten, svaren visas då separat.
 • Adept, adepts chef och berörd coach på Prestationsbyrån får ta del av resultatet.


Om du är adept i en 360-undersökning

 • Vi behandlar namn, e-postadress och att det är du som är adepten. Dina svar om dig själv i 360-undersökningen används tillsammans med resultatet enligt nästa punkt.
 • Vi behandlar resultatet på 360-undersökningen gällande dig så länge du är anställd på JM eller om du och JM kommer överens om annat. Anledning att spara resultatet är att du, din coach och berörd chef vid återkommande 360 ska kunna jämföra dina tidigare resultat med senare undersökningar.
 • Du och berörd coach på Prestationsbyrån får ta del av resultatet. Utöver det får din chef på JM ta del av resultatet i samråd med dig.


Om du är med i en studie eller en undersökning (annat än 360-undersökning) där du svarar på frågor via formulär

 • Vi behandlar namn, e-postadress, ditt företag och de svar du angett. De svar du anger är av administrativa skäl kopplade till dig så länge undersökningen pågår. Syftet är att kunna identifiera vilka som en påminnelse om undersökningen ska skickas ut till. Dina svar slås ihop med övriga respondenternas svar och visas inte separat. Efter undersökningen tas dina personuppgifter bort, dvs anonymiseras.


Om du använder Babeldo för att kommunicera med coach på Prestationsbyrån.

 • Vi behandlar namn, e-postadress och de svar du angett för att ge tillgång till svaren till Prestationsbyråns coach. Svaren lagras i max tre (3) månader.


Om du använder Babeldo för att utföra och få påminnelser om aktiviteter

 • Vi behandlar namn, e-postadress och vilken tjänst du använder. Vi behandlar även det data du fyller i samband med aktiviteten. Om du får påminnelser avseende Prestationsbyråns tjänster POMS, Energiindex eller EmRecQ så lagras enbart att du använder dessa tjänster och huruvida du har utfört aktiviteten eller inte.
 • Personuppgifter lagras max tre (3) månader.
 • För alla tjänster gäller att de som ansvarar för sammanställning av data på Prestationsbyrån och tjänsten Babeldo har tillgång till data för att kunna behandla och sammanställa informationen för de formulär som fylls i.


Dina rättigheter, våra skyldigheter enligt GDPR

Bra för dig att veta:

 • I det fall du ber om en registerutdrag på de personuppgifter som vi har lagrat om dig, är vi förbundna att lämna ut detta till dig. Kontakta i sådana fall support@prestationsbyran.se.
 • Du kan när som helst be om att få dina personuppgifter rättade om något inte skulle stämma. Vänd dig till support@prestationsbyran.se.
 • Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Kontakta då Prestationsbyrån via support@prestationsbyran.se.
 • Du har rätt att helt och hållet få dina personuppgifter raderade. Kontakta då Prestationsbyrån via support@prestationsbyran.se.